Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary”

Przeprowadzona ocena zgodności wg metod wymienionych i opisanych w europejskich normach zharmonizowanych, pozwoliła sklasyfikować produkowane w Kopalni Dolomitu „Ujków Stary” kruszywa frakcji 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/22mm zgodnie normą PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Oferta / Kruszywa / Kopalnia Ujków Stary.