Spółka BOLTECH

Należy do Grupy Kapitałowej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.

Producenta wysokiej jakości cynku elektrolitycznego, koncentratów cynku i ołowiu oraz kwasu siarkowego i jest spadkobiercą przejętych spółek BOL-THERM, BOLOIL, BOLSPED.

Zakres działalności BOLTECH Sp. z o.o. jest  bardzo szeroki, obejmuje między innymi:

  • wydobycie i przerób kruszyw
  • produkcję wyrobów elastomerowych
  • produkcję wyrobów  cynkowych
  • produkcja mas mineralno-asfaltowych
  • usługi remontowe oraz wykonawstwo robót inwestycyjnych w branży budownictwa drogowego
  • usługi transportowe i spedycyjne, krajowe i zagraniczne, samochodowe i kolejowe
  • usługi remontowe oraz wykonawstwo robót inwestycyjnych w branży mechaniczno-budowlanej
  • produkcję i montaż konstrukcji stalowych oraz różnych części do maszyn

Spółka zatrudnia obecnie ok 500 pracowników. Pracą spółki kieruje 2 osobowy zarząd.