Zakład Transportu Kolejowego (ZTK)

Zakład Transportu Kolejowego (ZTK) realizuje usługi manewrowe w rejonie bocznicy kolejowej ZGH Bolesław S.A., związane z dostawami do zakładu i spółek zależnych oraz wysyłką na zewnątrz - materiałów transportowanych wagonami kolejowymi.

Realizacja usług przewozowych obejmuje:

  • formowanie składów wagonowych dla przewoźników kolejowych
  • wystawiania składów wagonowych z bocznicy na stację kolejową
  • odbioru składów wagonowych od przewoźników kolejowych
  • obsługi składów całopociągowych oraz pojedynczych wagonów
  • odprawy i przyjmowanie przesyłek kolejowych na torze zdawczo-odbiorczym zlokalizowanym na bocznicy ZGH "Bolesław"
  • ważenie na elektronicznej wadze wagonowej oraz nadzorowanie załadunku przesyłek

ZTK dysponuje 3 lokomotywami typu SM-42, oraz wózkiem motorowym typu WM-15A wyposażonym w żuraw hydrauliczny ŻH-5A.

//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej4.jpg
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej5.jpg
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej3.jpg

Remony

ZTK Sp. Boltech Sp. z o.o. posiada certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie Wagonów towarowych (ECM) wydany przez Urząd Transportu Kolejowego i pełni tą funkcję dla ZGH Bolesław S.A.

ZTK Sp. Boltech Sp. z o.o. posiada wdrożony System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) wagonów towarowych i odpowiada za gospodarkę remontową wagonów kolejowych będących własnością ZGH Bolesław S.A. – zgodnie z zatwierdzoną przez UTK dokumentacją systemu utrzymania (DSU)

ZTK posiada zezwolenie Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) na wykonywanie badań pośrednich i okresowych zbiorników transportowych wagonów cystern

ZTK realizuje w swoich warsztatach cały zakres utrzymania wagonów cystern do przewozu stężonego kwasu siarkowego zgodnie z dokumentacją DSU- w tym od roku 2017 również naprawy rewizyjne i naprawy główne wagonów cystern. Poza tym ZTK wykonuje usługi w zakresie poziomów utrzymania P1-P3 lokomotyw spalinowych SM42 i wózka motorowego WM-15A (drezyny)

ZTK realizuje usługi utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym wykonuje naprawy bieżące i główne torów i rozjazdów kolejowych.

//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej1.jpg
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej2.jpg

Zakład Transportu Kolejowego

Kontakt

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 07
fax: +48 32 295 56 08
e-mail: kolejowy@boltech.com.pl