Zakres działalności Zakładu Transportu Kolejowego:

  • Realizacja usług spedycyjno transportowych w rejonie bocznicy kolejowej ZGH Bolesław S.A., związana z dostawami do zakładu i spółek zależnych oraz wysyłką na zewnątrz - materiałów transportowanych wagonami kolejowymi.
  • Utrzymanie infrastruktury kolejowej ZGH „Bolesław” S.A.
  • Utrzymanie wagonów towarowych ZGH „Bolesław” S.A. zgodnie z dokumentacją DSU - w tym realizacja napraw okresowych i bieżących.

Podstawowe zadania realizowane przez ZTK wykonywane są poprzez:

  • Prowadzenie ruchu kolejowego, wykonywanie prac manewrowych na bocznicy, przetaczanie wagonów w celu wykonywania czynności załadunkowych i rozładunkowych, zestawianie i formowanie pociągów, obsługa posterunku ruchu, ekspedycja kolejowa,
  • Zarządzanie infrastrukturą kolejową (linie kolejowe, urządzenia, budowle kolejowe),
  • Włączanie i wyłączanie taboru kolejowego z eksploatacji,
  • Przeprowadzanie czynności utrzymaniowych – ECM
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej4.jpg
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej3.jpg

Dokumenty

  • Boltech Sp. z o.o. posiada certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie Wagonów towarowych (ECM) wydany przez Urząd Transportu Kolejowego i pełni tą funkcję dla ZGH Bolesław S.A.
  • Boltech Sp. z o.o. jest uprawniony przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) do modernizacji i naprawy zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg RID.

Załączniki:

Świadectwo Bezpieczeństwa

Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej1.jpg
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolej2.jpg

Kontakt do Zakładu Transportu Kolejowego

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno


                     Kierownik: 608-513-547; +48 32 295 56 08

Zastępca Kierownika: 660-520-621; +48 32 295 57 07

                                          660-665-841; +48 32 295 55 84


Email: kolejowy@boltech.com.pl