Zaświadczenie o nadanym NIP

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania BOLTECH

BOLTECH - ISO certyfikat

BOLTECH - Certyfikat Trudnopalności

BOLTECH - Polityka RODO

BOLTECH - Klauzula - Kontrahenci

BOLTECH - Rekrutacja - przetwarzanie danych

Strategia podatkowa 2020 r.

Informacja o realizowanej przez BOLTECH Sp. z o.o. strategii podatkowej za rok 2020 r.

Strategia podatkowa 2021 r.

Informacja o realizowanej przez BOLTECH Sp. z o.o. strategii podatkowej za rok 2021 r.

Strategia podatkowa 2022 r.

Informacja o realizowanej przez BOLTECH Sp. z o.o. strategii podatkowej za rok 2022 r.