BOLTECH Sp. z o. o.

32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37

NIP 637 184 45 63
REGON 273708836
KRS 0000030681
BDO 000012475

Telefon: +48 32 295 57 08

Fax: +48 32 295 57 45

Email: biuro@boltech.com.pl

Skontaktuj się z nami

Zakład wyrobów cynkowych

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 50 42
fax: +48 32 295 57 54

Dział sprzedaży wyrobów cynkowych

tel: +48 32 295 55 93
e-mail: cynk@boltech.com.pl

Zakład produkcji poliuretanów

ul. Wspólna 31, 32-330 Olkusz
Biuro tel.: +48 32 295 50 06
Kierownik Zakładu tel.: +48 32 295 50 49

Dział sprzedaży poliuretanów

tel.: +48 32 295 50 06 wew. 23 lub 24
e-mail: elastomery@boltech.com.pl

Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary”

32-329 Bolesław, ul. Osadowa

Kierownik: 728-669-116
Waga: 795-157-936

e-mail.: waga.ujkow@boltech.com.pl

Zakład transportu i sprzętu
Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
Kierownik: 606-791-252

Dyspozytor: 696-481-145

 

Filia miasteczko śląskie

ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax.: +48 32/288-80-08
e-mail: r.chojnacki@boltech.com.pl

Zakład transportu kolejowego

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
Kierownik: 608-513-547; +48 32 295 56 08
Zastępca Kierownika: 660-520-621; +48 32 295 57 07
660-665-841; +48 32 295 55 84
Email: kolejowy@boltech.com.pl

Zakład remontów i usług mechanicznych

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 58
e-mail: budowlany@boltech.com.pl

Wyroby cynkowe

Zakład wyrobów cynkowych

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 50 42
fax: +48 32 295 57 54

Dział sprzedaży wyrobów cynkowych

tel: +48 32 295 55 93
fax: +48 32 295 55 94
e-mail: cynk@boltech.com.pl

Wyroby poliuretanowe

Zakład produkcji poliuretanów

ul. Wspólna 31, 32-330 Olkusz
Biuro tel.: +48 32 295 50 06
Kierownik Zakładu tel.: +48 32 295 50 49

Dział sprzedaży poliuretanów

tel.: +48 32 295 50 06 wew. 23 lub 24
e-mail: elastomery@boltech.com.pl

Kruszywa

Zakład produkcji kruszyw dolomitowych

Kierownik tel.: +48 32 295 56 52
Waga tel.: +48 32 295 57 16
e-mail: sortownia@boltech.com.pl

Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary” w Bolesławiu

32-329 Bolesław, ul. Osadowa
tel.: +48 795-157-936
e-mail.: waga.ujkow@boltech.com.pl

Transport

Zakład transportu i sprzętu

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 56 13, +48 32 269 56 25
fax: +48 32 295 56 42
e-mail: sekretariat@boltech.com.pl

Filia miasteczko śląskie

ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax.: +48 32/288-80-08
e-mail: r.chojnacki@boltech.com.pl

Kolej

Zakład transportu kolejowego

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 07
fax: +48 32 295 56 08
e-mail: kolejowy@boltech.com.pl

Remonty i usługi

Zakład remontów i usług mechanicznych

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 58
e-mail: budowlany@boltech.com.pl