Spotkanie uczestników rynku wyrobów cynkowych i wyrobów elastomerowych

W dniach 23-24 maj 2019 w Zakopanem odbyło się wspólne spotkanie przeznaczone dla odbiorców wyrobów cynkowych i wyrobów elastomerowych. Celem spotkania było omówienie aktualne sytuacji rynkowej, wymiana doświadczeń jak również przedstawienie planów na kolejne lata.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia oraz najważniejsze inwestycje, które są wdrażane w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”. Podczas spotkania została dokonana analiza ceny cynku oraz trendów w najbliższych lat.

Z roku na roku staramy się rozwijać koncepcje spotkania, dlatego podczas tegorocznego spotkania poszerzyliśmy panel prezentacyjny i umożliwiliśmy zaprezentowanie się firmom współpracującymi z naszą spółką.

Tegoroczna edycja spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę opinie wyrażane przez naszych odbiorców można liczyć, że kolejne edycje będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Dzięki czemu będziemy mogli ugruntować naszą pozycję na rynku.