Zakład robót drogowych

Utworzony od 01.04.2019 r. Zakład Robót Drogowych jako wydział firmy Boltech Sp. z o.o. powstał w wyniku połączenia poprzez przejęcie spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu S.A. (spółka przejmowana) przez spółkę Boltech Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu S.A. powstało w wyniku reorganizacji drogownictwa w 1991 roku. Początkowo działało jako Przedsiębiorstwo Rejonu Dróg Publicznych, a od 1 stycznia 1992 zostało przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu. W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego od 01.07.2008 r. powstała spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o. W dniu 01.09.2010 r. właścicielem 85% udziałów Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o. stała się spółka Boloil S.A. Od 06.11.2017 r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcono w spółkę akcyjną.

//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/4-1.jpg
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/1-1.jpg
//boltech.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/3-1.jpg

Zakład Robót Drogowych działa na rynku robót budowlanych pozyskiwanych w drodze przetargów i przyjmowaniu zleceń indywidualnych. Promień naszego działania to gminy i powiaty w województwach: małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Jak w każdym roku Spółka będzie obserwowała zachowanie rynku, działania konkurencji i przystępowała do przetargów oraz odpowiadała na kierowane do Spółki zapytania.

Zakład Robót Drogowych posiada doświadczone brygady robocze wyposażone w nowoczesny sprzęt do rozkładania i zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowych wyprodukowanych w własnej Wytwórni Mas Mineralno-Asfaltowych zlokalizowanej w Bolesławiu przy ul. Osadowej. Ponadto oferuje wykonywanie robót ziemnych, podbudów, roboty brukarskie i inne.