Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Boltech Sp. z o.o. oraz Spółki, których dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez Boltech Sp. z o.o.

Podania bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula Rekrutacyjna - przetwarzanie danych

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko: