Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary” eksploatuje złoże dolomitów triasowych zalegające w obrębie Wyżyny Śląskiej, na pograniczu z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Wydobywany materiał skalny stanowią: żółtoszare i żółtobrunatne dolomity diploporowe oraz szaropopielate i szare dolomity kruszconośne, znajdujące zastosowanie w szerokorozumianym budownictwie, szczególnie w drogownictwie oraz do produkcji betonów.

Kopalnia zlokalizowana jest w miejscowości Bolesław, położonej w odległości około 50 km od dużych ośrodków miejskich, takich jak Kraków i Katowice.

Kruszywa (Norma PN-EN 13043:2004/Ap1:2010)

Miał dolomitowy 0-4 mm

Grys dolomitowy 4-8 mm

Grys dolomitowy 8-16 mm

Grys dolomitowy 16-22 mm

Tłuczeń dolomitowy 31,5-63 mm

Kruszywa (Norma PE-EN 13242+A1:2010)

Mieszanka dolomitowa 0-31,5 mm

Mieszanka dolomitowa 0-63,0 mm

Kruszywa (Norma PE-EN 12620+A1:2010)

Miał dolomitowy 0-4 mm

Grys dolomitowy 4-8 mm

Grys dolomitowy 8-16 mm

Grys dolomitowy 16-22 mm

Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary” w Bolesławiu

Kontakt

32-329 Bolesław, ul. Osadowa
tel.: 0/32 134 59 79 wewn. 162
e-mail.: waga.ujkow@boltech.com.pl