Właściwości produkowanych kruszyw deklarowane są w systemie oceny zgodności 2+ i znakowe CE zgodnie z normami:

  1. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
  2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

Kontakt do Kopalni Dolomitu „Ujków Stary” 
32-329 Bolesław, ul. Osadowa

 Kierownik: 728-669-116
Waga: 795-157-936
e-mail.: waga.ujkow@boltech.com.pl

Dział sprzedaży

604-072-093; 668-630-292