Miał Dolomitowy

0-4mm

Grys Dolomitowy

2-8mm

Grys Dolomitowy

8-16mm

Grys Dolomitowy

16-22mm

Tłuczeń Dolomitowy

31,5-63mm

Mieszanka Dolomitowa

0-31,5mm

Mieszanka Dolomitowa

0-63mm

Właściwości produkowanych kruszyw deklarowane są w systemie oceny zgodności 4 i znakowe CE zgodnie z normami:

  1. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
  2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary” w Bolesławiu
32-329 Bolesław, ul. Osadowa
Telefon Kierownik: +48 728-669-116
Telefon Waga.: +48 795-157-936
e-mail.: waga.ujkow@boltech.com.pl