Sprzedaż maszyn i urządzeń w drodze przetargu ofertowego

Firma BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się NIP 637-18-44-563 , sprzeda w drodze przetargu ofertowego poniższe maszyny i urządzenia:
1. Agregat sprężarkowy WD-53, Rok produkcji – 1984
2. Ładowarka kołowa UN 053, Rok produkcji – 1985
3. Walec wibracyjny WW-1. Rok produkcji – 1985, Nr seryjny – 45. Wersja – z przyczepką
4. Walec wibracyjny WW-1. Rok produkcji – 1988, Nr seryjny – 102. Wersja – z przyczepką
5. Walec wibracyjny WW-1. Rok produkcji – 1992, Nr seryjny – 173. Wersja – z przyczepką
6. Ładowarka Fadroma Ł-200. Rok produkcji – 1985.
7. Walec stalowy WWT-7H. Rok produkcji – 1999, Nr fabryczny – 02. Nr silnika – 511328 Ciężar – 7050kg.
8. Skrapiarka B-350. Rok produkcji – 1988.
9. Młot spalinowy Atlas Copco. Cobra MK-1. Rok produkcji – 2005
10. Młot spalinowy Atlas Copco. Cobra MK-1. Rok produkcji – 2004
11. Transformator TAOa 315/15, Moc – 315 KVa. Nr fabryczny – 592318. Rok produkcji -1967
Oferty należy złożyć do dnia 30.09.2021 do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki.
Szczegółowe informacje techniczne Pan Krzysztof Jochymek +48 606 488 435