Sprzedaż maszyn i urządzeń w drodze przetargu ofertowego

Firma BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się NIP 637-18-44-563 , sprzeda w drodze przetargu ofertowego poniższe maszyny i urządzenia:

  • Wozidło technologiczne VOLVO 442C, Rok produkcji 1986 Cena: 10 000 zł
  • Ładowarka Fadroma ŁK-1/11, Rok produkcji 1989 Cena 8 000 zł
  • Ładowarka Fadroma ŁK-1.9. Rok produkcji 1987 Cena 8 000 zł
  • Star 200, Rok produkcji 1992 Cena 7 000 zł 
  • Toyota Hilux, Rok produkcji 2008  Cena 10 000 zł
  • Star 28 – zwyżka, Rok produkcji 1980 Cena 16 000 zł
  • Jelcz 325 polewarko/zmywarka, Rok produkcji 1992 Cena 8 500 zł
  • Cągnik Siodłowy DAF XF 105.460, Rok produkcji 2010 Cena 28 600 zł 
  • Ciągnik Siodłowy DAF XF 105.410, Rok Produkcji 2008 Cena 22 000 zł

Podane ceny są cenami NETTO

Szczegółowe informacje techniczne Pan Sławomir Niemczyk tel: 606-791-252

Oferty należy złożyć do dnia 17.05.2024 do godziny 14.00 w sekretariacie Spółki