Sprzedaż maszyn i urządzeń w drodze przetargu ofertowego

Firma BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się NIP 637-18-44-563 , sprzeda w drodze przetargu ofertowego poniższe maszyny i urządzenia:

– Do produkcji kotew, podkładek okrągłych i podkładek trójkątnych:
1. Prasa mechaniczna                                                 nr inw. 421-00134

  1. Urządzenie do tłoczenia podkładek nr inw. 421-00135
  2. Maszyna do produkcji podkładek trójkątnych nr inw. 424-00158
  3. Obrabiarka do walcowania gwintów nr inw. 659-00102
  4. Nawijarka I (nawijanie pręta fi 6 na pręt kotwiowy fi 16)
  5. Nawijarka II (nawijanie pręta fi 6 na pręt kotwiowy fi 16)

Szczegółowe informacje techniczne Pan Jarosław Janczyk +48 608 443 307

– Do wykonywania elementów do produkcji ogrodzeń:

  1. Maszyna do wykonywania elementów typu C nr inw. 422-00100
  2. Maszyna do wykonywania elementów typu S nr inw. 422-00101
  3. Maszyna do wykonywania szyszek nr inw. 422-00102
  4. Maszyna do płaskowników nr inw. 422-00103
  5. Maszyna do zwalcowania końcówek płaskich nr inw. 425-00105

Szczegółowe informacje techniczne Pan Paweł Czarnota +48 604 777 108

Oferty należy złożyć do dnia 08.12.2021 do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki