Firma BOLSPED Sp. z o.o. powstała w 1993 roku z inicjatywy i na potrzeby ZGH „BOLESŁAW" w Bukownie. Początkowo zakres działalności Spółki ograniczał się do prowadzenia spedycji krajowej i międzynarodowej cynku elektrolitycznego produkowanego w ZGH „Bolesław". W ciągu minionych lat zmieniał się profil Spółki wzakresie przedmiotu działalności, struktury wspólników i majątku oraz ilości udziałów i wartości kapitału zakładowego, a spedycja jest obecnie jedną z wielu dziedzin, w których specjalizuje się Spółka.

W skład organizacyjny Sp. „Bolsped" wchodzą następujące oddziały

  • Oddział Bazy Transportowo-Sprzętowej wraz z Sekcją Spedycji
  • Transport Samochodowy filia Miasteczko Śląskie
  • Oddział Transportu Kolejowego

Głównym przedmiotem działalności spółki „Bolsped" jest:

  • realizacja szerokiego zakresu usług transportowo-sprzętowych.
  • transport drogowy rzeczy
  • krajowy i międzynarodowy oraz realizacja usług spedycyjnych.
  • wykonywanie remontów kapitalnych i bieżących
  • górniczych maszyn samojezdnych oraz napraw podzespołów do w/w maszyn.
  • prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej i magazynowej części zamiennych do maszyn górniczych.
  • kompleksowa obsługa kolejowa bocznicy ZGH "Bolesław" SA w Bukownie.

Celem Strategicznym spółki „Bolsped" jest profesjonalna kompleksowa obsługa transportowo-sprzętowa Grupy kapitalowej ZGH "Bolesław". Spółka „Bolsped" realizuje również potrzeby usługobiorców indywidualnych według potrzeb oraz w miarę wolnych mocy przerobowych. Spółka nadal kontynuuje dotychczasowy zakres usług dla swoich głównych zleceniodawców, ale cały czas prowadzi poszukiwań" zewnętrznych kontrahentów strategicznych, pozwalających jej na zawarcie stałych, długoterminowych kontraktów.