Zakład Kruszyw, zlokalizowany jest na terenie Zakładów Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. - kopalnia Olkusz, został wybudowany przez spółkę Boloil S.A. w 1995 roku.

Działalność produkcyjna Zakładu Kruszyw polega na przerabianiu kamienia dolomitowego, uzyskiwanego w trakcie prowadzenia przez Zakładów Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. działalności wydobywczo - przeróbczej rud cynku i ołowiu występujących w dolomitach kruszconośnych. Zdolność produkcyjna Zakładu Kruszyw wynosi obecnie 1.000.000 ton rocznie kruszyw dolomitowych łamanych - różnych frakcji.

Dzięki wysokiej jakości produkowanych kruszyw, stosowanych przede wszystkim do budowy dróg i autostrad, firma jest jedną z potentatów w swojej branży. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu w procesie produkcyjnym nowoczesnych maszyn i urządzeń krusząco-sortujących oraz przestrzeganiu reżimu technologicznego i systematycznej kontroli jakości.

Zakład Kruszyw posiada bardzo dobre położenie geograficzne, znajduje się w Olkuszu bezpośrednio przy trasie krajowej Nr: 94, w połowie drogi pomiędzy Katowicami i Krakowem.

Kruszywa (Norma PN-EN 13043:2004/Ap1:2010)

Miał dolomitowy 0-4 mm

Grys dolomitowy 4-8 mm

Grys dolomitowy 8-16 mm

Grys dolomitowy 16-22 mm

Kruszywa (Norma PE-EN 13242+A1:2010)

Mieszanka dolomitowa 0-31,5 mm

Mieszanka dolomitowa 0-63,0 mm

Zakład produkcji kruszyw dolomitowych

Teren Kopalni Olkusz

Kierownik tel.: +48 32 295 56 52
Waga tel.: +48 32 295 57 16
e-mail: sortownia@boltech.com.pl