BOLTECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż ciągu technologicznego

Spółka BOLTECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż kompletnego ciągu technologicznego do produkcji kruszyw frakcji:
0/4mm, 4/8mm, 5/11mm 8/16mm, 11/22mm.
Ciąg technologiczny składa się z:
– kruszarki stożkowej
– kruszarki udarowej
– IV przesiewaczy klasy PWE
– przenośników taśmowych
Szczegółowe informacje techniczne dostępne u Kierownika Zakładu po numerem telefonu: +48 604 275 612.
Informacje ogólne Dział Zakupów po numerem telefonu +48 660 693 948.
Oferty należy składać do dnia 27.04.2021r.
Wadium w wysokości: 50 000zł