Obecnie 40 pracowników

Ponad 50 lat doświadczenia

Dostawy do 50 karajów

6000 form do produkcji

Nasza Historia

1962
1973
1976
1980
1991
2002
2007
2008
2010
2014
2020

1962

Utworzenie Działu Badań Elastomerów

1973

Pierwsza próba wytworzenia tworzyw sztucznych w B-D

1976

Wdrożenie programu „Ochrona elementów górniczych i hutniczych przed zużyciem ściernym – zastosowanie elastomerów poliuretanowych”

1980

Oddział Poliuretanów i Elastomerów

1991

Powstanie Spółki BOLOIL S.A.

2002

40 lat doświadczenia 1962-2002

2007

Przenosiny do nowego Zakładu Elastomerów

2008

Uruchomienie Laboratorium Badawczego

2010

Uruchomienie produkcji metodą wtrysku

2014

Połączenie spółek w BOLTECH Sp. z o.o.

2020

Zakup 6 maszyn odlewniczych