Oferowane części maszyn górniczych oraz rury poliuretanowe.

  • Produkujemy wykładziny oraz wirniki poliuretanowe do pomp: MF 200x150 , 250x200 , OŁ-200 , PG-200 , PH-100 , PH-150 ,PH-200
  • Rury oraz kolana poliuretanowe , zabezbieczamy wewnątrz elementy stalowe polluretanem
  • Kompletne hydrocyklony poliuretanowe od HC80 DO HC500
  • Nasze produkty znajdują zastosowanie w zakładach przeróbki odpadów oraz uszlachetniania kopalin