Spółka BOLTECH SP. z o.o. opiera swoją działalność na zasadach uczciwości, rzetelności i przejrzystości działań podejmowanych przez jej pracowników. Sumienne wykonywanie zadań, profesjonalizm i kompetencja w każdym działaniu sprzyjają podnoszeniu jakości efektów pracy, a więc także zadowoleniu klientów, akcjonariuszy oraz dostawców.

W celu precyzyjnego skodyfikowania tych zasad, opracowany został Kodeks etyki, którego uzupełnieniem jest Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów.

Poniżej zamieszczony został formularz umożliwiający przekazywanie informacji o wszelkich propozycjach korupcyjnych, a także o innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki. Przyjęty sposób sygnalizowania umożliwia pracownikom, współpracownikom, kontrahentom, partnerom, w tym biznesowym i wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki przekazywanie ww. informacji w sposób poufny i zapewniający im całkowitą anonimowość.