Spółka Akcyjna Boloil S.A. powstała 18-go czerwca 1991 roku.Założycielami Boloil S.A. były Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. i jedenaście osób fizycznych, a podstawowym celem działalność handlowa, oparta na handlu paliwami płynnymi i olejami. Spółka rozpoczęła działalność od zakupu olejów silnikowych i kontraktu z firmą Neste na zakup etyliny.

Ważne daty w historii Boloil S.A.

 • 1991 - wprowadzenie koncesji na handel paliwami, mimo że spółka taką koncesje otrzymała, handel paliwami stawał się coraz mniej opłacalny.
 • 1995 - W poszukiwaniu nowych źródeł dochodu, spółka rozpoczęła budowę sortowni kruszywa dolomitowego na terenie kopalni "Olkusz".
 • 1996 - Boloil S.A. przejęła od Arkop Sp. z o.o. w dzierżawę linię technologiczną do produkcji pyłu cynkowego, który w 95% odbierany jest przez Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A., resztę sprzedaje się odbiorcom zewnętrznym.
 • 1997 - spółka przejęła w dzierżawę Oddział Poliuretanów oraz Oddział Obudowy Górniczej.
 • 1999 - firma wydzierżawiła Warsztat Mechaniczny kopalni "Olkusz" co pozwoliło na rozszerzenie świadczonych usług w zakresie obróbki skrawaniem, remontów kapitalnych i bieżących oraz prowadzenie robót inwestycyjnych dla Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A..
 • 2000 - spółka wykupiła na własność halę produkcyjną i pozostałe budynki Zakładu Pyłu Cynkowego. Oprócz pyłu cynkowego spółka po uruchomieniu nowych linii technologicznych rozpoczęła również produkcję innych wyrobów cynkowych (anody cynkowe: lane i kulowe), trwają intensywne przygotowania do poszerzenia asortymentu wyrobów o anody walcowane oraz zaprawki Wegal a także stopy ZnAl.
 • 2000 - odkupiono od Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. Zakład Poliuretanów, który po modernizacji ok. 85% produkcji sprzedaję dla odbiorców zewnętrznych.
 • 2002 - spółka sprzedała prawa do produkcji ładunków żywicznych oraz know-how, firmie Fosroc Polska , natomiast pozostała część obudowy górniczej czyli żerdzie kotwiowe produkowane są nadal, prawie całość produkcji kotew przeznaczona jest dla Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A..
 • 2006 - Zakład Remontów został przekazany do spółki Boltherm Sp. z o.o. w Bukownie.
 • 2007 - zakup hali produkcyjnej, przeprowadzenie generalnego remontu oraz zaadaptowanie jej do potrzeb Zakładu Elastomerów.
 • 2008 - przekazanie sprzedaży wyrobów cynkowych do spółki-matki Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A..
 • 2009 - budowa magazynu dla Zakładu Elastomerów w celu udoskonalenia gospodarki wewnątrz zakładowej.
 • 2010 - w wyniku przetargu Boloil S.A. zakupiła spółkę PRD Olkusz Sp. z o.o., która zajmuje się remontami nawierzchni drogowych oraz dba o bieżące utrzymanie dróg w powiecie olkuskim.
 • 2012 - sprzedaż wyrobów cynkowych wraca do Boloil S.A..
 • 2012 - otwarcie kopalni odkrywkowej Ujków Stary. Szacunkowe złoża powinny wystarczyć na kolejne 25 lat.
 • 2013 - Spółka BOLOIL S.A. została przejęta przez spółkę BOLTECH sp. z o.o.

32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37 tel. +48 32 295 57 08
fax +48 32 295 57 45 biuro@boltech.com.pl
NIP 6371844563, NR KRS 0000030681,

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO: 16.261.500,00 PLN – W CAŁOŚCI WPŁACONY