BOL-THERM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 kwietnia 1999 r.

Powstanie Spółki związane było z realizacją procesu restrukturyzacji ZGH „Bolesław” jako przedsiębiorstwa państwowego, polegającego m. in. na wydzielaniu z jego struktur działalności pomocniczo-usługowych. Wynikiem przeprowadzonej restrukturyzacji było powstanie podmiotów tworzących tzw. Grupę Kapitałową „Bolesław”.

Zakres działalności Spółki BOL-THERM w okresie od dnia rozpoczęcia działalności do dnia dzisiejszego był sukcesywnie rozszerzany. Z dniem rozpoczęcia działalności, tj. od 1 kwietnia 1999 roku, Spółka prowadziła jedynie działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz świadczenia usług laboratoryjnych. Od 1 stycznia 2000 roku podstawowa działalność Spółki została rozszerzona o usługi remontowo-mechaniczne, serwisowe i budowlane. W roku 2003 BOL-THERM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie obrotu oraz dystrybucji paliw gazowych. Z dniem 1 stycznia 2006r., w wyniku realizacji koncepcji branżowości Spółek należących do Grupy Kapitałowej „Bolesław”, w struktury przedsiębiorstwa włączony został warsztat remontowo-mechaniczny „Olkusz” wraz z produkcją kotwowej obudowy górniczej. Spółka prowadzi również w mniejszym zakresie inne działalności, których wykonywanie poprawia efektywność jej funkcjonowania.