Właścicielem grupy kapitałowej jest spółka giełdowa Stalprodukt SA.

W skład grupy kapitałowej wchodzą:

  • ZGH Bolesław S.A.
  • HC „Miasteczko Śląskie”S.A
  • BOLTECH Sp. z o.o.
  • Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp.z o.o.
  • Gradir Montenegro d.o.o.