Miał Dolomitowy

0-4mm

Grys Dolomitowy

2-8mm

Grys Dolomitowy

8-16mm

Grys Dolomitowy

16-22mm

Tłuczeń Dolomitowy

31,5-63mm

Mieszanka Dolomitowa

0-31,5mm

Mieszanka Dolomitowa

0-63mm

Właściwości produkowanych kruszyw deklarowane są w systemie oceny zgodności 4 i znakowe CE zgodnie z normami:

  1. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
  2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.