Międzynarodowe spotkanie odbiorców wyrobów cynkowych

W dniach 12-13 maj 2016 w Zakopanem miało miejsce międzynarodowe spotkanie odbiorców wyrobów cynkowych.

Celem niniejszego spotkania jest omówienie sytuacji na rynku wyrobów cynkowych.
Organizatorem spotkania jest BOLTECH sp. z o.o.

Dziękujemy za obecność.

Liczymy, że następne edycje spotkań staną się jednymi z ważniejszych wydarzeń w branży odlewniczej i galwanotechnicznej.