BOLTECH Sp. Z o. o.

32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37

NIP 637 184 45 63
REGON 273708836
KRS 0000030681
BDO 000012475

Plant and Warehouse Address

  • 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37
  • opening hours 6:00-14:00

+48 32 642 17 17

+48 32 295 57 08

+48 32 295 57 45

biuro@boltech.com.pl

Contact Us

Zinc Production Plant

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 50 42
fax: +48 32 295 57 54

Zinc Sales Department

tel: +48 32 295 55 93
fax: +48 32 295 55 94
e-mail: cynk@boltech.com.pl

Polyurethane Production Plant

ul. Wspólna 31, 32-330 Olkusz
Office tel.: +48 32 295 50 06
Plant Manager tel.: +48 32 295 50 49

Polyurethanes Sales Department

tel.: +48 32 295 50 06 wew. 23 lub 24
e-mail: elastomery@boltech.com.pl

Dolomite Aggregates Production Plant

Manager tel.: +48 32 295 56 52
Scales tel.: +48 32 295 57 16
e-mail: sortownia@boltech.com.pl

"Ujków Stary" Dolomite Mine

32-329 Bolesław, ul. Osadowa
tel.: 0/32 134 59 79 wewn. 162
e-mail.: waga.ujkow@boltech.com.pl

Road Transport Plants

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 56 13, +48 32 269 56 25
fax: +48 32 295 56 42
e-mail: sekretariat@boltech.com.pl

Miasteczko Śląskie Branch

ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax.: +48 32/288-80-08
e-mail: r.chojnacki@boltech.com.pl

Railway Transport Plants

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 07
fax: +48 32 295 56 08
e-mail: kolejowy@boltech.com.pl

Renovation and Construction Plant

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 58
e-mail: budowlany@boltech.com.pl

Zinc Products

Zinc Production Plant

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 50 42
fax: +48 32 295 57 54

Zinc Sales Department

tel: +48 32 295 55 93
fax: +48 32 295 55 94
e-mail: cynk@boltech.com.pl

Polyurethanes

Polyurethane Production Plant

ul. Wspólna 31, 32-330 Olkusz
Office tel.: +48 32 295 50 06
Plant Manager tel.: +48 32 295 50 49

Polyurethanes Sales Department

tel.: +48 32 295 50 06 wew. 23 lub 24
e-mail: elastomery@boltech.com.pl

Aggregates

Dolomite Aggregates Production Plant

Manager tel.: +48 32 295 56 52
Scales tel.: +48 32 295 57 16
e-mail: sortownia@boltech.com.pl

"Ujków Stary" Dolomite Mine

32-329 Bolesław, ul. Osadowa
tel.: 0/32 134 59 79 wewn. 162
e-mail.: waga.ujkow@boltech.com.pl

Road Transport

Road Transport Plants

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 56 13, +48 32 269 56 25
fax: +48 32 295 56 42
e-mail: sekretariat@boltech.com.pl

Miasteczko Śląskie Branch

ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel./fax.: +48 32/288-80-08
e-mail: r.chojnacki@boltech.com.pl

Railway

Railway Transport Plants

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 07
fax: +48 32 295 56 08
e-mail: kolejowy@boltech.com.pl

Repairs and Services

Renovation and Construction Plant

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.: +48 32 295 57 58
e-mail: budowlany@boltech.com.pl